Övrigt

Region Gotland


Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 heter Region Gotland. Regionen har cirka 57 300 invånare, varav omkring 24 000 bor i Visby. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn.

På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik. Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland.

Riddare Bagge representerar hela Region Gotland och har fått sitt uppdrag av regionfullmäktige. Riddare Bagge kan användas i sammanhang där regionfullmäktige eller regionstyrelsen representerar Region Gotland och Gotland. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Lämna en kommentar

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.