Smink & Skönhet

Smink till barn har brister i märkning och varningstexter

Smink till barn

Nästan hälften av de kontroller som landets kommuner i samverkan med Läkemedelsverket genomförde, visade på olika brister i bland annat varningstexter och funktionstexter på kosmetika för barn. I 32 produkter hittades otillåtna innehållsämnen vilket myndigheten ser som extra allvarligt.

– Dålig märkning kan leda till att produkterna används på fel sätt. Det kan också innebära att man inte får rätt information om produktens innehåll, det såg man i mer än var tionde kontroll, säger Tomas Byström, utredare på Läkemedelsverket.

Hälften (49 %) av de kontroller som genomförts påvisade en eller fler brister på de punkter som kontrollerats. Alla brister är dock inte av allvarlig art men Läkemedelsverket anser att det är ett dåligt resultat med en så hög andel brister på produkter som riktar sig till barn och har stor spridning i handeln. Den vanligaste bristen var att det saknades märkning på svenska rörande beskrivning av produktens funktion eller varningstext och i några fall saknades märkning helt. Kontrollerna inriktades på produkter såsom maskeradsmink, tillfälliga tatueringar och sminklådor till barn. I 3,5 % av kontrollerna påträffades otillåten användning av färgämnen och vissa konserveringsmedel. Dessa produkter togs bort från marknaden.

– I 32 av de kontrollerade produkterna hittade vi ämnen som inte är tillåtna i kosmetiska produkter vilket är det allvarligaste felet och de ämnen som påträffats kan i värsta fall leda till svåra allergiska reaktioner, säger Tomas Byström.

Kommuninspektörerna och Läkemedelsverket har påtalat de upptäckta bristerna för ansvariga butiksägare och distributörer. Felaktiga produkter ska därefter ha tagits bort från försäljning, eller korrigerats där så har varit möjligt. Tomas Byström avslutar med ett råd till föräldrar och andra som funderar på att köpa kosmetiska produkter till barn:

– Det är bra att vara en medveten konsument när det gäller produkter man använder på barnens hud. Tänk på att det alltid ska vara tydligt hur produkterna ska användas och vad de innehåller. Välj gärna produkter och de tillfällen som de används med omsorg.

Källa: Läkemedelsverket

Lämna en kommentar

 

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.